Nagrzewnice gazowe – opis działania oraz zastosowanie

nagrzewnice gazowe
Ogólna charakterystyka narzędzia
Nagrzewnice to urządzenia o szerokim zastosowaniu. Celem ich wykorzystywania jest, jak sama nazwa wskazuje, nagrzewanie powietrza do wymaganej przez właściciela maszyny temperatury. najczęściej spotykanym miejscem wykorzystywania nagrzewnic są samochody, jednak używa się ich również w pomieszczeniach, szczególnie tych większych, oraz w przemyśle – w procesach wymagających dostarczania ciepła.
Do przyrządów tych wykorzystuje się kilku rodzajów paliwa: oleju opałowego, gazu ziemnego lub LPG, paliw stałych (np. węgla czy koksu). Mogą być także uruchamiane z udziałem prądu lub energii uzyskiwanej z cieczy.

Nagrzewnice gazowe – opis działania
Są to narzędzia o kształcie najczęściej cylindrycznym, lub też prostopadłościennym. wyposażone są w wentylator, służący do doprowadzania powietrza do urządzenia, gdzie ulega ono ogrzaniu, a następnie – wydmuchiwane jest na zewnątrz. Wymagają paliwa w postaci gazu ziemnego lub LPG (powszechnie znany jako propan butan). Jest to jeden z ich walorów, bowiem gaz współcześnie jest raczej tanim surowcem – w porównaniu chociażby do stale drożejącego prądu elektrycznego. powoduje to, że nagrzewnice gazowe są wydajne, a ich wykorzystywanie – opłacalne dla właściciela. Niektóre z nich posiadają elementy dające możliwość regulacji dopływu gazu, co stanowi jeszcze jeden znaczący walor.

Zastosowanie
Nagrzewnice gazowe pozwalają na ogrzewanie pomieszczeń, takich jak na przykład kościoły, hale produkcyjne i obiekty sportowe, magazyny, zakłady pracy, a także domy i mieszkania prywatne. Mogą być zamontowane na stałe lub też przenośne, przy czym te ostatnie ze względu na mniejsze rozmiary (a co za tym idzie – proporcjonalnie zmniejszoną moc grzewczą znajdują zastosowanie w pomieszczeniach o mniejszej powierzchni. Ich przenośność stanowi jednak ogromny walor, szczególnie gdy eksploatowane są w prywatnych domach. W tej sytuacji ułatwione jest wielokrotne i łatwe przenoszenie przyrządu z miejsca na miejsce w razie potrzeby. Z nagrzewnicami zamontowanymi na stałe natomiast spotykamy się najczęściej w obiektach większych, gdzie bardziej istotna niż ich mobilność będzie wysoka moc oraz wydajność.
Źródło: KLIMA-TOP
Opracowanie: A.T.
2013-02-05